MDM

Program Mieszkania dla Młodych jest rządową inicjatywą, która ruszyła od stycznia 2014 roku. MdM potrwać ma do 2018 roku. Programem zostaną objęci ludzie do 36 roku życia (w przypadku ukończenia w danym roku 35 lat - można złożyć wniosek do 31 grudnia tego roku), którzy w tym czasie mogliby otrzymać bezzwrotne wsparcie w formie dofinansowania na zakup nieruchomości, które traktowane będzie jako wkład własny. Dofinansowania dotyczą tylko i wyłącznie mieszkań z rynku pierwotnego. W przypadku małżeństw lub par decyduje wiek młodszej osoby. Warunkiem koniecznym przy składaniu wniosku o dopłatę do nieruchomości mieszkaniowej jest nieposiadanie w przeszłości i chwili obecnej żadnej innej nieruchomości mieszkaniowej, nieposiadanie spółdzielczego własnościowego prawa do nieruchomości oraz zaciągnięcie kredytu w polskiej walucie na minimum 50% ceny mieszkania, na okres co najmniej 15 lat.


Dzięki programowi MdM zyskać można:

  • 10% dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci
  • 15% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko
  • Dodatkowe 5% na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) dziecko
  • Ponadto osoby, które rozpoczną budowę pierwszego własnego mieszkania (lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego), będą mogły na nowych zasadach skorzystać z tzw. częściowego zwrotu VAT na materiały budowlane.

Więcej informacji odnośnie programu MdM można znaleźć na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa: http://mib.gov.pl/2-MieszkaniedlaMlodych.htm